Јавно надметање за слободне продајне просторе на Робној пијаци “Мали Бајмок“ 25. маја

Четврта овогодишња лицитација за слободне продајне просторе на Робној пијаци “Мали Бајмок“  одржаће се 25. маја 2022. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама АД “Тржница”, Матије Гупца 50, Суботица. На јавном надметању ће се наћи 92 продајна простора : 87 робних тезги, 1 пословни простор (локал), 3 бокс тезге (1 бокс-дворишна тезга са дограђеним  пијачним простором  од 1,6 м2 и 2 боксдворишне тезге које се издају као један продајни простор) и 1 расхладна витрина.

Продајни простори који су предмет овог јавног надметања ће заинтересованим закупцима бити понуђени по почетној цени од 6.120,00 до 22.600,00 динара за један месец закупа. Депозит за учешће на јавном надметању-лицитацији износи 50% од почетне цене и уплаћује се за сваку пријаву. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.

Пријаве за лицитацију почињу 16.05.2022.године, а закључују се 20.05.2022.године у 12:00 часова.

Уговори о закупу излицитираних продајних простора по јавном надметању-лицитацији 04-2022 закључују се на период од 01.06.2022. до 31.05.2023. године.   

Све додатне информације заинтересовани могу добити у канцеларији АД “Тржница” на Робној пијаци “Мали Бајмок” (код наплатне рампе), Сомборски пут 79, сваког радног дана од 8 до 12 часова.

Комплетан Оглас о јавном надметању–лицитацији можете прочитати на званичној интернет страници Акционарског друштва “Тржница” на адреси http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/