Integrisani sistem menadžmenta u AD „Tržnica“

AD „Tržnica“ Subotica svoj poslovni uspeh zasniva na uslugama koje su u potpunosti usaglašene sa zahtevima važećih zakona, propisa, tehničkih standarda i zahtevima korisnika, radi postizanja njegovog maksimalnog zadovoljenja.

AD „Tržnica“ od 2014.godine dosledno primenjuje integrisani sistem menadžmenta u pružanju usluga na tržnicama.Sistem menadžmenta u AD „Tržnica“ Subotica, usklađen je sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Dana, 12.03.2015. godine proverom sistema od strane menadžmenta, konstatovano je da je sistem pripremljen za resertifikaciju, što je komisija eksternog ocenjivačkog tela TMS CEE doo iz Beograda i potvrdila istakavši u izveštaju da su Referentni sistemi upravljanja potpuno efektivni.

Predstavnica rukovodstva Marina Topalov zadužena za kvalitet, istakla je da je posvećenost menadžmenta AD „Tržnica“, na čelu sa generalnim direktorom Branislavom Jokom, pre svega vidljiva kroz uspostavljanje POLITIKE KVALITETA,ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU. Postavljeni ciljevi su uspostavljeni, implementirani, održavani na relevantnim nivoima, i u narednom periodu će se raditi na tome da se obezbedi, promoviše i podržava stalno poboljšanje sistema menadžmenta od strane svih zaposlenih u AD „Tržnica“ Subotica.