Preskoči video / Skip Video
30 Jul 2018
Radovi na pijaci u Bajmoku

Radovi na pijaci u Bajmoku

Na pijaci u Bajmoku su u toku radovi na rekonstrukciji toaleta, proširenju platoa i izgradnji parkinga za prodavce, kao i postavljanju lake panelne ograde sa žičanom ispunom oko celog kompleksa. Rekonstrukcija se radi sa ciljem da se poboljšaju uslovi na ovoj pijaci, kako za prodavce tako i za kupce, a radove finansira Akcionarsko društvo „Tržnica“.

Detaljnije...06 Jul 2018
U Subotici održan sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

U Subotici održan sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Radna grupa za zakonodavstvo Poslovnog udruženja „Pijace Srbije" je na sastanku u Subotici analizirala radnu verziju Nacrta zakona o trgovini. Na sastanku je konstatovano da u nacrtu nema značajnijih izmena regulative koja se odnosi na pijačnu delatnost, a predlagaču su upućeni predlozi za dopune člana 25 koje se odnose na poljoprivredne proizvođače i prodavce sopstvene polovne robe.

Detaljnije...04 Jun 2018
Aktivnosti Udruženja pijaca Srbije i poseta AD „Skopski Pazar“

Aktivnosti Udruženja pijaca Srbije i poseta AD „Skopski Pazar“

Predstavnici Akcionarskog društva „Tržnica“ su učestvovali u radu Upravnog odbora Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“, koji je 31. maja održan u Nišu. Na sastanku se razgovaralo o  Uredbi o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti, odnosno organizaciji 3. međunarodnog skupa o pijačnoj delatnosti u regionu, kojem će početkom oktobra ove godine domaćin biti Grupacija za pijačnu delatnost Makedonije pri Udruženju za komunalne deletnosti Privredne komore Makedonije.

Detaljnije...
27 Apr 2018
Skupština Udruženja pijaca Srbije na Zelenom vencu

Skupština Udruženja pijaca Srbije na Zelenom vencu

Dvadeseta, svečana sednica Skupštine Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“, održana je 27. aprila 2018. godine na pijaci Zeleni venac u Beogradu. Sednica je organizovana u povodu  15 godina aktivnog rada Udruženja i obeležavanja stogodišnjice od prve Skupštine piljara Srbije, koja je takođe održana na Zelenom vencu.

Detaljnije...

Sve vesti