Stočna pijaca

Stočna pijaca se organizuje svakog petka na prostoru na kojem se nalazi i auto pijaca. Površina ove pijace. sa posebnim ulazom, iznosi 2.000 m2.

S obzirom na ruralno zaleđe Subotice, te razvijeno stočarstvo i poljoprivrednu proizvodnju, na ovoj pijaci se najčešće prodaje živa stoka, stočna hrana i žitarice.

RADNO VREME: svakog dana od 6 do 14 časova, osim 1. januara