TRŽNICA AD

Akcionarsko društvo „Tržnica“ je preduzeće koje se bavi pružanjem usluga u oblasti pijačne delatnosti. U ovom obliku je osnovano 1991. godine i spada u red pet najvećih, najrazvijenijih i infrastrukturno najbolje opremljenih pijačnih uprava u Srbiji. Preduzeće danas zapošljava 56 ljudi, sarađuje sa više od 2 hiljade korisnika usluga, trgovaca i poljoprivrednih proizvođača, i uspešno i profitno posluje od osnivanja.

 „Tržnica“ osnovnu delatnost obavlja na četiri pijace u Subotici koje se prostiru na površini od 81.682 kvadratna metra. To su robna pijaca „Mali Bajmok“ (Buvljak), auto i stočna pijaca i zelene pijace „Palić“ i „Aleksandrovo“. U okviru robne pijace „Mali Bajmok“ je organizovana i zelena pijaca koja posluje kao sastavni deo ovog velikog prodajnog prostora.

Najveća pijaca kojom gazduje ovo preduzeće je Robna pijaca „Mali Bajmok“  na kojoj svakodnevno posluje oko 2 hiljade prodavaca i proizvođača robe široke  potrošnje, voća, povrća, mlečnih i drugih proizvoda. .

Većinski vlasnik kapitala „Tržnice“ je Grad Subotica koji je odlukom Vlade Republike Srbije, krajem maja 2012. godine, šest godina nakon privatizacije koja je poništena, dobio na poklon 70% akcija ovog preduzeća. Preostalih 30% akcija je u vlasništvu malih akcionara, uglavnom zaposlenih i bivših zaposlenih u ovom preduzeću.

Akcionarsko društvo „Tržnica“ je jedan od osnivača i aktivnih članova Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“, ima svog predstavnika u Upravnom odboru ove asocijacije i predsedava Radnom grupom za robne pijace.