Menadžment

Skupština

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Radoslav Vukelić

master ekonomije

Nadzorni odbor

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Kornelija Višković

nastavnik razredne nastave

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Mitar Samardžić

precizni mehaničar

Sabina Nalić

nastavnik engleskog jezika

Dejan Martinović

građevinski tehničar

Anuška Spremo

građevinski tehničar

 

Menadžment - IZVRŠNI ODBOR

Branislav Joka

GENERALNI DIREKTOR

Branislav Joka

Rođen je 17.02.1958. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. Završio je Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika u Novom Sadu. Radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, SUP Slavonski Brod i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, SUP Subotica. U preduzeću "Prosper" doo Subotica, je bio direktor. Od  2014. godine obavlja funkciju  Generalnog direktora u AD “Tržnica” Subotica.

 

Ljubo Kilibarda

DIREKTOR PIJACA

Ljubo Kilibarda

Rođen je 16.10.1971. godine u Konjicu, Republika Bosna i Hercegovina. Po zvanju je diplomirani master menadžer. Osnovne studije je završio na Fakultetu za uslužni biznis, Educons univerziteta, smer finansije i stekao zvanje diplomirani ekonomista. Master akademske studije, smer menadžment završio je na Fakultetu organizacionih nauka univerziteta u Beogradu. Od 2003 do 2007. godine  radio je kao šef veleprodaje u Megamarketu “Rodić”, Novi Sad. Od 2008 do 2010. godine u  AD “Tržnica” Subotica radi kao naplaćivač, a od 2010. do 2012. godine obavljao je poslove na radnom mestu  rukovodilac pijaca. Od 2012. godine obavlja funkciju izvršnog direktora - direktora pijaca u AD “Tržnica” Subotica.

Samir Rustemovic

DIREKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA

Samir Rustemović

Rođen je 04.06.1969. godine. Po zanimanju je diplomirani pravnik. 1989. godine upisao je Pravni fakultet u Sarajevu. Studije završava na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, smer opšti. Od 1997.- 2002. godine radio je kao menadžer u doo “Aspek” Subotica. Od 2002. - 2010. godine je bio direktor  u preduzeću doo “Mersi” Subotica.  Od  2010. - 2012. godine obavlja poslove Rukovodioca pravne službe u AD “Tržnica” Subotica. Od 2012. godine obavlja funkciju Izvršnog direktora - direktora pravnih, kadrovskih i opštih poslova u AD “Tržnica” Subotica.