Dobar promet poljoprivrednih proizvoda na pijacama

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ukupna vrednost prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Republici Srbiji u 2014. godini bila je 32  milijarde i 704 miliona dinara, što je u odnosu na 2013. godinu, u tekućim cenama, više za 3,5%.

U strukturi vrednosti prometa poljoprivrednih proizvoda na pijacama u 2014. godini najviše učestvuju sledeće grupe proizvoda: povrće, 31,3%, voće i grožđe, 19,0 %, mleko i mlečni proizvodi, 17,7 %, i živina i jaja, 13,8%.

U ukupnoj prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda na teritoriji Srbije, pijace su tokom 2014. godine imale  tržišni udeo od 19,4 odsto.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2014. godini u Republici Srbiji ukupna vrednost prodaje i otkupa proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva bila je 168 milijari i 212 miliona dinara, što je uodnosu na isti period 2013. godine, više u tekućim cenama za 5,3%, a u stalnim cenama za 8,2%.

Iako imaju sve izraženiju konkurenciju u super i megamarketima, pijace čuvaju status veoma važnog kanala distribucije za sveže voće, povrće, mleko, mlečne proizvode, živinu i jaja te i dalje animiraju veliki broj i prodavaca i kupaca.

Za poljoprivredne proizvođače pijace su i dalje brz, lako prohodan, efikasan i jeftin kanal dsitribucije, a za kupce jedino mesto na kojem se direktno susreću sa proizvođačima i na kojem im se nudi veliki izbor različitih vrsta roba.