Priprema se Pravilnik o pijacama i veletržnicima

Članovi Upravnog odbora Poslovnog udruženja “Pijace Srbije” su 9. juna, na sastanku u Pančevu, razgovarali o pripremi Pravilnika o pijacama i veletržnicima, odnosno o posebnim uslovima i kriterijumima za obavljanje pijačne delatnosti, kao sastavnog dela Pravilnika o uslovima i kriterijumima za ocenu ispunjenosti uslova za obavlјanje komunalne delatnosti. Pravilnik  će se početi primenjivati nakon usvajanja Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima. 

Poslovno udruženje “Pijace Srbije” će intenzivirati aktivnosti na jačanju saradnje sa kolegama u regionu, a do kraja godine planira se organizacija još dva međunarodna skupa na kojima će raditi na finalizaciji ideje o osnivanju regionalne asocijacije, zaključeno je u Pančevu.

Na dvodnevnom skupu u Pančevu su učestvovali i predstavnici Akcionarskog društva “Tržnica” Subotica, koje je jedan od osnivača i najaktivnijih članova UPS-a. U Pančevu je održana i tematska rasprava o rezultatima istraživanja stavova i mišljenja kupaca na pijacama u Srbiji, a 10. juna je otvorena peta manifestacija “Dani pijaca Srbije 2016”, kojoj je domaćin bilo JKP “Zelenilo” uz podršku lokalne samouprave Grada Pančeva.

Akcionarsko društvo “Tržnica” Subotica je bilo uspešan suorganizator četvrte manifestacije “Dani pijaca Srbije”, koja je u Subotici održana početkom juna 2015. godine.