Obeležavanje godišnjice rođenja Aristotela u Gradskoj biblioteci Subotica

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) je 2016. godinu proglasila godinom Aristotela. Gradska biblioteka Subotica će godišnjicu rođenja ovog velikog mislioca obeležiti međunarodnim programom čija je završnica zakazana 25. novembra, a raspisan je i konkurs za radove koji su inspirisani Aristotelom. AD “Tržnica” podržava ovaj događaj, a programu se priključuje objavljivanjem informacija o konkursu Gradske biblioteke povodom godišnjice rođenja Aristotela.

Starogrčki filozof i besednik Aristotel  (384. - 322. godina pre nove ere) bio je Platonov učenik i jedna od najuticajnijih ličnosti u istoriji evropske misli. Aristotel je rođen u grčkoj koloniji Stagiri pre 2.400 godina.

Gradska biblioteka Subotica poziva sve zainteresovane da se odazovu na konkursni poziv i na taj način doprinesu uspehu programa. Konkursni zadatak je da na imejl adresu Gradske biblioteke Subotica (subiblioteka@gmail.com) pošaljete svoj prilog u digitalnoj formi, a mi ćemo ga objaviti na Fejsbuk stranicama biblioteke. Teme konkursa su podeljenje u sledeće celine:

1) Umetnosti u antici koje su u vezi sa Aristotelom

2) Prirodne nauke i tehnika koje su u vezi sa Aristotelom

3) Umetnosti koje su u vezi sa Aristotelom i koje su nastale u periodu od Aristotela do danas

4) Prirodne nauke i tehnika koje su nastale u periodu od Aristotela do danas

Među velike prevodioce i priređivače Aristotelovih dela u Srbiji ubrajaju se velikani srpske klasične filologije, Ljiljana i Ljubomir Crepajac, koji su priredili i prvi srpski prevod Aristotelove “Politike”. Oni ove godine pune 85 godina života, stoga je ovaj program posvećen i njima. Tako se u okviru konkursa nalazi i celina:

5) Klasična filologija Srbije, Evrope i sveta

Konkurs je otvoren od 21. oktobra do 21. novembra 2016. godine.

Uloge žirija u Gradskoj biblioteci Subotica prihvatili su se pozvani stručnjaci raznih oblasti koji će pratiti konkurs i odabrati 10 radova koji će predstavljati ovu manifestaciju(pet od autora dečjeg uzrasta i pet od autora odraslog uzrasta). Članovi žirija su: prof. dr Vojislav Jelić, dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, klasični filolog, stručnjak klasične filologije i retorike, predsednik žirija; Robert Sabadoš, predsednik Jevrejske opštine Subotica, diplomirani pravnik, advokat; prof. dr Geza Cekuš, prodekan Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku u Novom Sadu, biolog i antropolog; Čedomir Branković, general u penziji, istoričar i stručnjak vojne strategije; Sofija Savanov, predsednica Grčkog kulturnog centra u Subotici, poznavalac novogrčkog jezika i kulture, prevodilac novogrčkog jezika na sve zvanične jezike u Subotici (srpski, mađarski i hrvatski); dr Katarina Badavi Mudrić, lekar Poliklinike Badavi, stručnjak srpske, kineske i arapske kulture; Isidora Ana Stambolić, doktorant srpskog jezika i književnosti, više puta nagrađivana za stručne radove iz oblasti književnosti; Nera Matijević, studentkinja master studija, asistent na fakultetu, najbolji crtač generacije na svom fakultetu; dr Josip Ivanović ml. filozof, nosilac nagrade “Najbolji student” koju dodeljuje dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Josip Fleis, dipl. inž. industrijske fizike, stručnjak istorije fizike i eksperimentalne fizike; Jelena Cvetić, prof. razredne nastave i bibliotekar, stručnjak za pedagogiju i bibliotekarstvo i dr Rita Fleis, teatrolog, klasični filolog, viši diplomirani bibliotekar. 

Konkurs nije takmičarskog karaktera jer su svi radovi na svoj način najbolji.Cilj ovog konkursa je da se svi zajedno setimo velikana koji su obogatili naš svet svojim istaknutim delima, ovog puta u prvom redu Aristotela, a takođe i Ljiljane i Ljubomira Crepajca, koji su svojim celoživotnim radom na prenošenju tekovina civilizacije antičkog perioda radili na kulturnoj izgradnji našeg društva. Stoga molimo sve zainteresovane učesnike da svojim radovima uvećaju svečanost.

Celu manifestaciju podržavaju brojni sponzori, među kojima su “Atelje Lukić”, umetnika Aleksandra M. Lukića, koji će za ovu priliku svojeručno izraditi deset svečanih plaketa, kao i “Agema” d.o.o. koja uz plakete dodeljuje svečane diplome.