Skupština Udruženja pijaca Srbije

Predstavnici Akcionarskog društva „Tržnica“ iz Subotice su krajem prošle nedelje učestvovali u radu nekoliko sastanaka Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“, koji su održani u Zrenjaninu. Udruženje je na sastancima Nadzornog i Upravnog odbora i 19. sednici Skupštine, usvojilo izveštaj o radu u prošloj i program rada za 2018. godinu.

U toku 2017. godine održano je šesnaest skupova odnosno događaja u organizaciji Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“. U izveštaju se kao najznačanije aktivnosti naglašavaju aktivnosti vezane za zakonodavstvo i projekat „GARANTOVANO DOMAĆE – PIJACE SRBIJE”, koji ima za cilj sertifikiciju proizvoda, odnosno proizvođača (poljoprivrednih gazdinstava) koji svoje proizvode direktno plasiraju na pijacama. Realizacija ovog projekta treba da doprinese isticanju vrednosti domaće proizvodnje koja se plasira na pijacama, naglasi kvalitet domaćih proizvoda i poboljša i obogati ponudu na pijacama

U toku 2018. godine Udruženje će početi operativnu realizaciju projekta “GARANTOVANO DOMAĆE – PIJACE SRBIJE” i nastaviti da prati aktivnosti nadležnih državnih organa u oblasti zakonodavstva koje se odnosi na pijačnu delatnost, istaknuto je u programskim ciljevima za 2018. godinu, koji su usvojeni na 19. sednici Skupštine.

Krajem aprila Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ će, nizom događaja koji će se organizovati na pijaci Zeleni venac u Beogradu, obeležiti 15. godišnjicu rada. Planirano je da se pored svečane sednice Skupštine, u sklopu manifestacije „Beogradski noćni market“ održe i „Dani pijaca Srbije“, odnosno predstave najbolji proizvođači i prodavci na pijacama u Srbiji. „Beogradski noćni market“ organizuje Javno komunalno preduzeće „Gradske pijace“ iz Beograda u povodu stogodišnjice prvog skupa pijačara u Srbiji, koji je 1918. godine održan na pijaci Zeleni venac.

U nastojanju da ojača međunarodnu saradnju, odnosno obezbedi uslove za intenzivniju razmenu iskustava i edukaciju svojih članova, Skupština Udruženja je na sednici u Zrenjaninu  podržala predlog Upravnog odbora, te donela odluku da se Poslovno udruženje „Pijace Srbije" u 2018. godini pridruži Svetskoj asocijaciji veletržnica i tržnica (World Union of Wholesale Markets - WUWM) sa sedištem u Hagu.

U sklopu programa skupova, koje je Udruženje pijaca Srbije 15. i 16. marta organizovalo u Zrenjaninu, održana je i tematska rasprava pod nazivom „Nacionalne mere fleksibilnosti za male i tradicionalne proizvođače hrane životinjskog porekla”. Predavač je bila Ljiljana Ivanjac, viši savetnik i šef  Odseka za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane i razvoj i uspostavljanje sistema bezbednosti hrane životinjskog porekla Uprave za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Tokom boravka u Zrenjaninu, delegacija Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ je posetila lokalnu samoupravu. Prijem kod zamenika gradonačelnika Zrenjanina, Saše Santovca, organizovalo je Javno komunalno preduzeće „Pijace i parkinzi“, koje je bilo domaćin ovog velikog skupa Udruženja pijaca Srbije. 

Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ je osnovano 2003. godine. Danas okuplja 23 pijačne uprave iz Srbije sa gotovo 80% tržišnog udela u pijačnoj delatnosti u zemlji.

Akcionarsko društvo „Tržnica“ je jedan od osnivača Udruženja, ima svog predstavnika u Upravnom odboru, a predsedava Radnom grupom za robne pijace.