Radovi na pijaci u Bajmoku

Na pijaci u Bajmoku su u toku radovi na rekonstrukciji toaleta, proširenju platoa i izgradnji parkinga za prodavce, kao i postavljanju lake panelne ograde sa žičanom ispunom oko celog kompleksa. Rekonstrukcija se radi sa ciljem da se poboljšaju uslovi na ovoj pijaci, kako za prodavce tako i za kupce, a radove finansira Akcionarsko društvo „Tržnica“.

Odlukom Gradskog veća, AD „Tržnica“ je krajem decembra 2016. godine sklopilo ugovor sa Gradom Subotica o preuzimanju pijace u Bajmoku. Reč je o zemljištu površine 4.454 kvadratna metra u Trumbićevoj ulici, koje je u javnoj svojini kojom raspolaže Grad Subotica, a koristi se kao pijaca.

Pijaca radi četvrtkom i nedeljom.