Raspisan oglas za licitaciju za slobodne robne tezge na Buvljaku

Akcionarsko društvo “Tržnica” je raspisalo oglas za javno nadmetanje – licitaciju slobodnih tezgi na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”. Licitacija će se održati 24. septembra 2018. godine sa početkom u 11,00 časova u Sali za sastanke AD “Tržnica” (Matije Gupca 50), a predmet javnog nadmetanja  će biti 121 robna tezga po početnim cenama  od 6.120,00 do 15.000,00 dinara za jedan mesec zakupa.

Kompletan oglas možete preuzeti na sledećem linku:

Oglas za javno nadmetanje - licitaciju 01-2018

Prodajni prostori na pijacama kojima upravlja AD „Tržnica“ se izdaju u zakup na bazi Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama i Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama neposrednom pogodbom, koje je Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Tržnica“ doneo krajem marta, a primenjuju se od 1. septembra 2018. godine.