Licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama

Raspisan je oglas za drugo javno nadmetanje-licitaciju slobodnih prodajnih prostora na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”. Licitacija će se održati 09. oktobra 2018. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova u sali za sastanke AD “Tržnica” (Matije Gupca 50).

Predmet javnog nadmetanja će biti 119 robnih tezgi na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”, 1 rashladna vitrina na Zelenoj pijaci “Aleksandrovo” i 1 rashladna vitrina na Zelenoj pijaci “Palić, po početnim cenama  od 6.000,00 do 15.000,00 dinara za jedan mesec zakupa.

Kompletan oglas možete preuzeti na sledećem linku:

http://www.subotickatrznica.rs/docs/Oglas_javno%20nadmetanje_licitacija_02-2018.pdf

Prodajni prostori na pijacama kojima upravlja AD „Tržnica“ se izdaju u zakup na bazi Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama i Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama neposrednom pogodbom, koje je Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Tržnica“ doneo krajem marta, a primenjuju se od 1. septembra 2018. godine