Nove info table na pijacama

Akcionarsko društvo "Tržnica" je tokom letnjih meseci obnovilo informativno-promotivne table na ulazima na Robnu pijacu "Mali Bajmok", Auto pijacu, Stočnu pijacu i Zelenu pijacu "Aleksandrovo". U skopu ovog posla zamenjene su i oznake na halama na Robnoj pijaci "Mali Bajmok".