Razgovor sa proizvođačima i prodavcima hrane životinjskog porekla

Akcionarsko društvo “Tržnica” je 05. marta, u saradnji sa Veterinarskom inspekcijom, organizovalo edukativni razgovor sa proizvođačima i prodavcima hrane životinjskog porekla, koji posluju na pijacama u Malom Bajmoku, Aleksandrovu, Paliću i Bajmoku. Gost razgovora je bio Aleksandar Pižurica, šef Odseka veterinarske inspekcije Severnobačkog upravnog okruga.

Razgovaralo se o analizama rezultata ispitivanja lako kvarljivih namirnica životinjskog porekla, koje je sproveo Zavod za javno zdravlje Subotica, preventivnim merama Nacionalnog centra za prevenciju i kontrolu afričke kuge svinja i “Pravilniku o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla”.