Nova licitacija 26. marta

Novo javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”, održaće se 26. marta sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Predmet javnog nadmetanja–licitacije je 34 prodajna prostora (31 robna tezga i 3 rashladne vitrine) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”, Zelenoj pijaci “Aleksandrovo” i Zelenoj pijaci “Palić”, koji će biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.000,00 do 16.800,00 dinara za jedan mesec zakupa.

Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Licitacioni iznos (korak) je 500,00 RSD. U cenu je uračunat PDV.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Kompletan oglas možete preuzeti na sledećem linku:

http://www.subotickatrznica.rs/docs/Oglas%20za%20javno%20nadmetanje-licitaciju%2006-2019.pdf

Prodajni prostori na pijacama kojima upravlja AD „Tržnica“ se izdaju u zakup na bazi Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama i Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama neposrednom pogodbom, koje je Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Tržnica“ doneo krajem marta, a primenjuju se od 1. septembra 2018. godine.