Licitacija za slobodne prodajne prostore 21. maja

Akcionarsko društvo “Tržnica” Subotica je raspisalo novi oglas o javnom nadmetanju–licitaciji broj 07-2019 za izdavanje u zakup slobodnih prodajnih prostora. Licitacija će se održati 21.05.2019. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Predmet javnog nadmetanja–licitacije će biti 30 prodajnih prostora (27 robnih tezgi i 3 rashladne vitrine) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”, Zelenoj pijaci “Aleksandrovo” i Zelenoj pijaci “Palić”, koji će biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.000,00 do 16.800,00 dinara za jedan mesec zakupa.

Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Licitacioni iznos (korak) je 500,00 RSD. U cenu je uračunat PDV.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine, a ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 07-2019 potpisuju se na period od 01.06. 2019. do 31.05.2020. godine.

Kompletan oglas možete preuzeti na sledećem linku:

http://www.subotickatrznica.rs/docs/Oglas%20za%20javno%20nadmetanje_licitaciju_07-2019_WEB.pdf

Prodajni prostori na pijacama kojima upravlja AD „Tržnica“ se izdaju u zakup na bazi Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama i Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama neposrednom pogodbom, koje je Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Tržnica“ doneo krajem marta, a primenjuju se od 1. septembra 2018. godine.