Licitacija za slobodne prodajne prostore 25. juna

Raspisan je novi oglas o javnom nadmetanju–licitaciji broj 08-2019 za izdavanje u zakup slobodnih prodajnih prostora na pijacama kojima upravlja akcionarsko društvo “Tržnica”. Licitacija će se održati 25.juna 2019. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Predmet javnog nadmetanja–licitacije je 20 prodajnih prostora (18 robnih tezgi i 2 rashladne vitrine) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”, Zelenoj pijaci “Aleksandrovo” i Zelenoj pijaci “Palić”, koji će biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.000,00 do 15.000,00 dinara za jedan mesec zakupa. Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Licitacioni iznos (korak) je 500,00 RSD. U cenu je uračunat PDV.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine, a ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora potpisuju se na period od 01.07. 2019. do 30.06.2020. godine.

Kompletan oglas možete preuzeti na sledećem linku:

http://www.subotickatrznica.rs/docs/Oglas%20za%20javno%20nadmetanje_licitaciju_08-2019_WEB.pdf