Izašao prvi broj lista „Glasnik“

Krajem jula je izašao prvi broj lista „Glasnik“ koji je pokrenulo Akcionarsko društvo „Tržnica“ sa ciljem da unapređuje komunikaciju sa korisnicima svojih usluga. List će izlaziti mesečno, na srpskom i mađarskom jeziku, a baviće se temama vezanim za pijace i pijačnu delatnost.

U prvom broju „Glasnik“ objavljuje najzanimljivije rezultate istraživanja o stavovima i mišljenjima kupaca iz Mađarske o subotičkom „Buvljaku“, kompletnu informaciju o načinu sklapanja ugovora za prodajne prostore neposrednom pogodbom, preporuke za prodavce hrane životinjskog porekla na pijacama, kratak tekst o istoriji Robne pijace „Mali Bajmok“ itd.

List „Glasnik“ će i u narednim brojevima objavljivati zanimljivosti vezane za istoriju Robne pijace „Mali Bajmok“, odnosno subotičkog „Buvljaka“, kako ga i danas zove većina kupaca. Pozivamo sve korisnike usluga AD „Tržnica“ da nam svojim, autentičnim pričama, fotografijama ili video zapisima pomognu da pripremimo interesnatnu rubriku i sačuvamo od zaborava bar deo istorije ove popularne i poznate robne pijace.