Održana četvrta licitacija u 2021. godini

Na javnom nadmetanju, koje je 27. aprila održano u Akcionarskom društvu "Tržnica", osam učesnika je  izlicitiralo 10 slobodnih tezgi na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”. Licitacija je organizovana uz poštovanje svih mera prevencije od širenja zaraze korona virusom COVID-19.