Prva licitacija u novoj godini 24. februara

Prvo ovogodišnje javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”, održaće se 24. februara 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica. Na licitaciji će se naći 139 prodajnih prostora: 134 robnih tezgi,1 poslovni prostor (lokal), 1 dvorišni prodajni prostor (dvorišne tezge sa dograđenim prostorom koji se izdaje kao celina), 2 boks tezge na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” i 1 rashladna vitrina na Zelenoj pijaci “Mali Bajmok”.

Prodajni prostori koji su predmet javnog nadmetanja-licitacije 01-2022 će biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.120,00 do 26.320,00 dinara za jedan mesec zakupa. Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Prijave za licitaciju se zaključuju 22.02.2022. godine u 12,00 časova.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 01-2022 potpisuju se na period od 01.03.2022. do 28.02.2023. godine.     

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi Oglas za javno nadmetanje-licitaciju 01-2022.pdf (subotickatrznica.rs)