Kako do tezge neposrednom pogodbom?

Slobodni prodajni prostori koji nisu izdati nakon četiri sprovedena javna nadmetanja (licitacije) se odlukom direktora AD “Tržnica” mogu ponuditi na korišćenje neposrednom pogodbom zainteresovanim registrovanim preduzetnicima ili vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava.

U skladu sa Pravilnikom o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama i Pravilnikom o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama neposrednom pogodbom, svi slobodni prodajni prostori na pijacama (tezge, rashladne vitrine, pijačni prostor) kojima upravlja Akcionarsko društvo „Tržnica“ izdaju se javnim nadmetanjem.

Slobodni prodajni prostori koji nisu izdati nakon četiri sprovedena javna nadmetanja (licitacije) se odlukom direktora AD “Tržnica” mogu ponuditi na korišćenje neposrednom pogodbom zainteresovanim registrovanim preduzetnicima ili vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava.

Cena prodajnih prostora koji se izdaju u u zakup neposrednom pogodbom ne može biti manja u odnosu na cenu u važećem Cenovniku usluga AD “Tržnica”,a ugovori sa zainteresovanima se potpisuju na 12 meseci.

Odluka o slobodnim prodajnim prostorima koji se korisnicima usluga “Tržnice” nude neposrednom pogodbom se javno objavljuje na oglasnim tablama na pijacama i na web portalu preduzeća na adresi http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/.

Pravo na korišćenje slobodnih prodajnih prostora ove vrste stiče prvi zainteresovani preduzetnik ili vlasnik poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da u vreme sklapanja ugovora, u smislu člana 25. Zakona o trgovini, ima svojstvo trgovca; da prihvata obavezu plaćanja zakupa prodajnog prostora po važećem Cenovniku pijačnih usluga AD „Tržnica, odnosno da je,  ukoliko je reč o aktivnim korisinicama usluga AD “Tržnica”, uredno izmirivao obaveze u predhodnom ugovornom periodu i poštovao Odluku o pijačnom redu.

U skladu sa pravilnicima, slobodni prodajni prostori se neposrednom pogodbom ne mogu izdati licima koja su bili učesnici licitacije, čije su ponude prihvaćene kao najpovoljnije, a nisu izvršili preuzetu obavezu plaćanja u predviđenom roku. Pravo učešća u neposrednoj pogodbi nemaju ni njihovi članovi porodice (potomci, bračni ili vanbračni drug i roditelji), kao ni pravna lica čiji su oni osnivači.

SLOBODNI PRODAJNI PROSTORI

 (Na osnovu Odluke o slobodnim prodajnim prostorima del.broj 112/22 od 01.03.2022.godine) 

I ROBNA PIJACA „MALI BAJMOK“               

Hala I

 • 13 tezgi po ceni od 16.800,00 dinara, broj:

0101010114, 0101010160, 0101010161, 0101010254,  0101010266, 0101010268, 0101010333, 0101010360,  0101010463, 0101010502, 0101010508, 0101010632, 0101010669

 • 82 tezge po ceni od 15.000,00 dinara, broj:

0101010115, 0101010117, 0101010127, 0101010213, 0101010222, 0101010227, 0101010250, 0101010252, 0101010253, 0101010255, 0101010257, 0101010261, 0101010262, 0101010304, 0101010309, 0101010319, 0101010331, 0101010337, 0101010349, 0101010351, 0101010352, 0101010356, 0101010358, 0101010361, 0101010406, 0101010409, 0101010410, 0101010414, 0101010426, 0101010427, 0101010428, 0101010433, 0101010434, 0101010437, 0101010438, 0101010439, 0101010440, 0101010446, 0101010449, 0101010450, 0101010451, 0101010452, 0101010455, 0101010456, 0101010457, 0101010461, 0101010462, 0101010464, 0101010465, 0101010509, 0101010510, 0101010515, 0101010520, 0101010521, 0101010527, 0101010528, 0101010529, 0101010533, 0101010534, 0101010537, 0101010538,  0101010539, 0101010540, 0101010544, 0101010553, 0101010564, 0101010565, 0101010568, 0101010604, 0101010605, 0101010626, 0101010627, 0101010628, 0101010634, 0101010636, 0101010644, 0101010651, 0101010652, 0101010654, 0101010655, 0101010658, 0101010659

Hala II

 • 3 tezge po ceni od 16.800,00 dinara, broj:

0102011116, 0102011405, 0102011406

 • 46 tezgi po ceni od 15.000,00 dinara, broj:

0102011107, 0102011108, 0102011109, 0102011111, 0102011112, 0102011113, 0102011115, 0102011118, 0102011119, 0102011120, 0102011121, 0102011122, 0102011123, 0102011124, 0102011129, 0102011130, 0102011207, 0102011215, 0102011216, 0102011218, 0102011221, 0102011223, 0102011224, 0102011225, 0102011227, 0102011230, 0102011307, 0102011310, 0102011311, 0102011315, 0102011316, 0102011322, 0102011323, 0102011324, 0102011327, 0102011328, 0102011329, 0102011330, 0102011408, 0102011410, 0102011411, 0102011412, 0102011423, 0102011424, 0102011429, 0102011430

 • 9 tezgi po ceni od 7.800,00 dinara, broj:

0102011003, 0102011004, 0102011009, 0102011021, 0102011022, 0102011023,

0102011024,  0102011027, 0102011028

Hala III

 • 132 tezge po ceni od 6.120,00 dinara, broj:

01030130102, 01030130103, 01030130104, 01030130105, 01030130106, 01030130107, 01030130108, 01030130109, 01030130110, 01030130111, 01030130112, 01030130113, 01030130114, 01030130118, 01030130119, 01030130120, 01030130121, 01030130122, 01030130123, 01030130124, 01030130125, 01030130126, 01030130127, 01030130202, 01030130203, 01030130204, 01030130208, 01030130209, 01030130210, 01030130211, 01030130212, 01030130213, 01030130214,  01030130215, 01030130216, 01030130219, 01030130221, 01030130222, 01030130223, 01030130224, 01030130225, 01030130226, 01030130302, 01030130303, 01030130304, 01030130305, 01030130306, 01030130308, 01030130310, 01030130311, 01030130312, 01030130313, 01030130314, 01030130322, 01030130323, 01030130324, 01030130325, 01030130326, 01030130327, 01030130404, 01030130405, 01030130406, 01030130407, 01030130412, 01030130426, 01030130427, 01030130504, 01030130505, 01030130508, 01030130509,  01030130510, 01030130511, 01030130512, 01030130516, 01030130517, 01030130519, 01030130524, 01030130526, 01030130527, 01030130602, 01030130603, 01030130604, 01030130606,  01030130611, 01030130612, 01030130613, 01030130614, 01030130616, 01030130617, 01030130618, 01030130619, 01030130620, 01030130621, 01030130622, 01030130623, 01030130624, 01030130625, 01030130626, 01030130627, 01030130702, 01030130704, 01030130709, 01030130710, 01030130711, 01030130712, 01030130713, 01030130714, 01030130716, 01030130717, 01030130719, 01030130720, 01030130721, 01030130722, 01030130723, 01030130724, 01030130725, 01030130726, 01030130727, 01030130810, 01030130812, 01030130815, 01030130816, 01030130817, 01030130818, 01030130819, 01030130820, 01030130822, 01030130823, 01030130824, 01030130825, 01030130826, 01030130827

 • 1 tezga po ceni od 7.620,00 dinara, broj:

  01030130515

 • 1 poslovni prostor-K4 po ceni od 10.858,00 dinara, broj:

0121050004, veličine 5,8 m2 po ceni od 1.872,00 dinara/m2 

Hala IV

 • 89 tezgi po ceni od 7.800,00 dinara broj:

0104014110, 0104014111, 0104014115, 0104014116, 0104014117, 0104014124, 0104014125, 0104014126, 0104014132, 0104014133, 0104014134, 0104014208, 0104014209, 0104014215, 0104014220, 0104014221, 0104014222, 0104014223, 0104014224, 0104014225, 0104014232, 0104014233, 0104014310, 0104014314, 0104014321, 0104014322, 0104014408, 0104014409, 0104014410, 0104014414, 0104014424, 0104014425, 0104014426, 0104014509, 0104014517, 0104014518, 0104014521, 0104014522, 0104014523, 0104014524, 0104014525, 0104014528, 0104014533, 0104014534, 0104014535, 0104014536, 0104014602, 0104014603, 0104014604, 0104014607, 0104014610, 0104014611, 0104014621, 0104014622, 0104014632, 0104014633, 0104014634, 0104014705, 0104014708, 0104014709, 0104014710, 0104014712, 0104014713, 0104014714, 0104014715, 0104014716, 0104014721, 0104014722, 0104014724, 0104014726, 0104014730, 0104014731, 0104014732, 0104014735, 0104014801, 0104014802, 0104014803, 0104014805, 0104014806, 0104014808, 0104014809, 0104014810, 0104014811, 0104014815, 0104014816, 0104014817, 0104014818, 0104014819, 0104014821

 • 12 tezgi po ceni od 9.600,00 dinara broj:

0104014102, 0104014107, 0104014108, 0104014109, 0104014302, 0104014303, 0104014512, 0104014513, 0104014608, 0104014609, 0104014635, 0104014636,

Plato 0

 • 14 tezgi po ceni od 7.800,00 dinara broj: 

0105010017, 0105010018, 0105010032, 0105010033, 0105010044, 0105010049, 0105010052, 0105010053, 0105010106, 0105010107, 0105010108, 0105010111, 0105010115, 0105010116

 • 2 tezge po ceni od 10.150,00 dinara broj: 

0105010062, 0105010066

 • 1 boks tezga (0105010028 i 0105010029) po ceni 19.200,00 dinara sa 3,6 m2 slobodnog pijačnog prostora koji se izdaje kao jedan prodajni prostor   

 

DVORIŠTE

 • 10 tezgi po ceni od 7.800,00 dinara, broj:

0106010198, 0107010208, 0106010215,0107010232, 0106010330,106010336, 0106010346, 0106010364, 0106010392, 0107010424

 • 38 tezgi po ceni od 11.160,00 dinara broj:

0107010123, 0107010126, 0107010132, 0107010133, 0107010134, 0107010152, 0107010155, 0107010156, 0107010158, 0107010161, 0107010174, 0107010183, 0107010186, 0107010187, 0107010191, 0107010205, 0106010217, 0106010221, 0107010223, 0107010226, 0106010256, 0107010258, 0107010264, 0107010266, 0107010273, 0107010275, 0107010278, 0107010279, 0106010285, 0107010303, 0107010351, 0106010304, 0106010305, 0106010310, 0106010341, 0106010360, 0106010378, 0106010393

 • 2 boks tezge po ceni od 19.960,00 dinara broj:

ü  tezge broj 0107010409 i  0107010410 koje se izdaju kao jedan prodajni prostor

ü  tezge broj 0107010420 i  0107010421 koje se izdaju kao jedan prodajni prostor 

 • 1 prodajni prostor sa 3 tezge i 3 m2 slobodnog pijačnog prostora koji se izdaje kao celina, po ceni od 36.480,00 dinara, tezge broj: 0107010166, 0107010189, 0107010201

 

II ZELENA PIJACA „MALI BAJMOK“

Mlečna hala

 • 2 rashladne vitrine po ceni od 12.500,00 dinara broj:

 0109030011, 0109030012

 

III ZELENA PIJACA „ALEKSANDROVO“

 • 1  rashladna vitrina po ceni od 6.000,00 dinara, broj

0401023002

 • 5 robnih tezgi po ceni od  5.140,00 dinara, broj

0401021001, 0401021002, 0401021004, 0401021005, 0401021006

 • 1 poslovni prostor broj 0321050004, veličine 16,56 m2 po ceni od 15.070,00 RSD (910,00 RSD/m2), namenjen za proizvodnju i prodaju hleba, svežeg peciva i slatkiša (pekara)
 • 1 poslovni prostor broj 0321050003, veličine 16,37 m2 po ceni od 14.897,00 RSD  (910,00 RSD/m2), namenjen za plasman svežeg mesa i suvomesnatih proizvoda (mesara)

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” Somborski put  79 (kod naplatne rampe za vozila), svakog radnog dana od 8 do 12 časova.