Nova licitacija 24. januara

Prvo javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica” u 2023. godini će se održati 24. januara sa početkom u 11:00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Predmet javnog nadmetanja–licitacije je 79 robnih tezgi, 1 dvorišni prodajni prostor i 1 boks tezga na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”, koji će biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.120,00 do 25.900,00 dinara za jedan mesec zakupa.

Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Prijave za javno nadmetanje-licitaciju 01-2023 se zaključuju 20.01.2022. godine u 12:00 časova.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 01-2023 potpisuju se na period od 01.02.2023. do 31.01.2024. godine.     

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/