Licitacija za slobodne prodajne prostore 21. marta

Treće javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”, održaće se 21. marta 2023. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica. Na licitaciji će se naći 50 prodajnih prostora, 49 robnih tezgi na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” i 1 rashladna vitrina na Zelenoj pijaci “Palić”. 

Prodajni prostori koji su predmet ovog javnog nadmetanja će zainteresovanim zakupcima biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.120,00 do 16.800,00 dinara za jedan mesec zakupa. Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Prijave za licitaciju se zaključuju 17.03.2023. godine u 12:00 časova.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 03-2023 potpisuju se na period od 01.04. 2023. do 31.03.2024. godine.     

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/