Oživela auto pijaca

Tokom letnjih meseci ponuda na auto pijaci je bila bogata, što je doprinelo da se značajno poveća kako broj prodavaca tako i potencijalnih kupaca automobila.