Održan sastanak Upravnog odbora Udruženja pijaca Srbije

Predstavnici Akcionarskog društva “Tržnica” su u četvrtak, 14. maja, učestvovali u radu treće ovogodišnje sednice Upravnog odbora, odnosno zajedničkog sastanka radnih grupa za standardizaciju i zakonodavstvo Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“.

Ključne teme oba sastanka, koji su održani u Zrenjaninu, bile su posvećene aktuelnim problemima pijačnih uprava. Razgovaralo se o predlogu trajnog rešenja modela dnevne naplate pijačarine, koji će biti prihvatljiv kako pijačnim upravama, tako i nadležnim državnim organima, kao i o uslovima prodaje i kontroli hrane životinjskog porekla na pijacama, odnosno izradi pravilnika koji bi imao za cilj da definiše obaveze i nadležnosti pijačnih uprava i precizno ih razdvoji u odnosu na obaveze i nadležnosti inspekcijskih organa.

Predstavnici Udruženja za komunalnu delatnost Privredne komore Srbije su članove Upravnog odbora upoznali sa predlozima Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, a Upravni odbor je usvojio i predlog programa manifestacije “Dani pijaca Srbije 2015”, koja će se održati od 4. do 7. juna u Subotici.