Pravilnik o pijačnoj delatnosti

Predstavnici AD „Tržnica“ su aktivno učestvovali u radu dva skupa Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“  na kojima se razgovaralo o radnoj verziji Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima.  

Na tematskoj raspravi, koja je održana u Banji Koviljača, Poslovno udruženje “Pijace Srbije“ je donelo odluku da izradi Pravilnik o pijačnoj delatnosti, kao predlog podzakonskog akta, koji će biti upućen nadležnim državnim organima na razmatranje. Članovi Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ su zaključili da će izradom Pravilnika o pijačnoj delatnosti zaokružiti rad na predlogu Nacrta zakona o pijacama i veletržnicama koji je nakon javne rasprave usvojila Skupština UPS-a. Pravilnikom će se, između ostalog, definisati i tehnički i infrastrukturni uslovi koji treba da ispune pijace, odnosno postaviti standardi u ovoj delatnosti.

Zaključeno je i da Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ nastavi i intenzivira uspešnu saradnju sa Udruženjem za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije, kako bi rad na izradi predloga pravnog uređenja pijačne delatnosti bio sinhronizivan i sa aktivnostima drugih grupacija komunalnih preduzeća.

Članovi Upravnog odbora su na sastanku u Banji Koviljača usvojili i predlog da se u Beogradu krajem novembra organizuje međunarodna konferencija o pijačnoj delatnosti, na kojoj se očekuje učešće predstavnika država iz regiona.

Dogovoreno je i da se do kraja godine realizuje prvo istraživanje stavova i mišljenja kupaca o pijacama na reprezentativnom uzorku u oko dvadeset gradova u Srbiji.