„Tržnica“ preuzela pijacu u Bajmoku

Na osnovu odluke Gradskog veća, Akcionarsko društvo „Tržnica“ je krajem decembra sklopilo ugovor sa Gradom Subotica o preuzimanju pijace u Bajmoku. Reč je o zemljištu površine 4.454 kvadratna metra u Trumbićevoj ulici, koje je u javnoj svojini kojom raspolaže Grad Subotica, a koristi se kao pijaca.

- Primopredaja je obavljena početkom januara, a pijaca i dalje radi četvrtkom i nedeljom – kaže Branislav Joka, generalni direktor Akcionarskog društva „Tržnica“. - Ovih dana planiramo radove na uređenju sanitarnog čvora i izgradnji ograde oko pijace, a čim nam vreme dozvoli počeće sanacija prilaznih puteva. „Tržnica“ će, u skladu sa svojom poslovnom politikom, u narednom periodu raditi na poboljšanju uslova prodaje na ovoj pijaci, kako za prodavce tako i za kupce.