Zahtev za nižu stopu PDV-a za pijačnu delatnost

Na dva skupa, koja su 19. i 20. oktobra održana u Valjevu, članovi Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ su razgovarali o planovima i programskim aktivnostima do kraja tekuće godine, odnosno zakonskim i podzakonskim aktima kojima se reguliše pijačna delatnost.

Na sednici Upravnog odbora razmatran je odgovor Ministarstva finansija na zahtev koji je Udruženje uputilo sa ciljem da se usluge u pijačnoj delatnosti, koje se odnose na naplatu zakupa pijačnih prostora na kojima se prodaju životne namirnice oporezuju po posebnoj stopi PDV od 10%. U obrazloženju zahteva Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ je, između ostalog,  navelo i da bi „oporezivanje pijačnih usluga po posebnoj stopi PDV smanjlo troškove izlaska na pijace poljoprivrednim proizvođačima, što je veoma značajno za očuvanje i razvoj pijačne delatnosti u sve izraženijoj tržišnoj borbi sa supermarketima“.

Ministarstvo finansija je u odgovoru na zahtev navelo da će inicijativu „razmotriti prilikom budućih izmena propisa kojima se uređuje oporezivanje potrošnje porezom na dodatu vrednost“, a članovi Upravnog odbora su zaključili da Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ treba da intenzivira aktivnosti vezane za ovaj predlog, te će za nastavak inicijative za smanjenje stope PDV-a tražiti podršku od relevatnih institucija i udruženja, naročito poljoprivrednih proizvođača koji svoje proizvode plasiraju na pijacama.

Upravni odbor je na sednici u Valjevu doneo i odluku da se Poslovno udruženje „Pijace Srbije“ kao kolektivni član od sledeće godine pridruži Svetskoj asocijaciji veletržnica i tržnica (World Union of Wholesale Markets – WUWM) sa sedištem u Hagu.

Na tematskoj raspravi, koja je održana drugog dana skupa u Valjevu, članovi Poslovnog udruženja su razmatrali Predlog Uredbe o nacinu i uslovima za otpočinjanje komunalnih delatnosti koji priprema Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U drugom delu skupa razgovaralo se i o predstojećim izmenama Zakona o trgovini, odnosno predlozima kako da ovaj pravni akt, između ostalog, bude i u funkciji zaštite pijačne delatnosti.

Tokom boravka u Valjevu članovi Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“ su posetili kolege iz JKP „Polet“ i obišli centralnu gradsku pijacu.