Licitacija zakazana 24. septembra

Deveto javno nadmetanje–licitacija za izdavanje u zakup slobodnih prodajnih prostora na pijacama kojima upravlja akcionarsko društvo “Tržnica”, održaće se 24. septembra 2019. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Predmet javnog nadmetanja–licitacije je 47 prodajnih prostora (43 robne tezge, 3 rashladne vitrine i 1 prodajni prostor sa 3 tezge i 4m2 pijačnog prostora koji se izdaje u zakup kao celina) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”, Zelenoj pijaci “Aleksandrovo” i Zelenoj pijaci “Palić”, koji će biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.000,00 do 36.480,00 dinara za jedan mesec zakupa.

Prodajni prostori, koji budu izlicitirani na ovom javnom nadmetanju-licitaciji, izdaju se u zakup u peirodu od narednih godinu dana, odnosno od 01.oktobra  2019. do 30.septembra 2020. godine.

Prijave za javno nadmetanje-licitaciju 09-2019 se zaključuju 20. septembra u 12,00 časova.

Kompletan oglas možete preuzeti na sledećem linku:

http://www.subotickatrznica.rs/docs/Oglas%20za%20javno%20nadmetanje-licitaciju%2009-2019.pdf