Na javnom nadmetanju 43 prodajna prostora

U utorak, 29. oktobra 2019. godine u 11 časova, u prostorijama AD “Tržnica” (Matije Gupca 50, Subotica), održaće se deseto javno nadmetanje–licitacija za izdavanje u zakup slobodnih prodajnih prostora na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”.

Predmet javnog nadmetanja–licitacije su 43 prodajna prostora (39 robnih tezgi, 1 poslovni prostor, 2 rashladne vitrine i 1 prodajni prostor sa 3 tezge i 3 m2 pijačnog prostora koji se izdaje u zakup kao celina) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” i Zelenoj pijaci “Aleksandrovo”, koji će biti ponuđeni po početnoj ceni od 5.140,00 do 36.480,00 dinara za jedan mesec zakupa.

Prijave za javno nadmetanje-licitaciju 10-2019 se zaključuju 25.10.2019. godine u 12,00 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji 10-2019 možete pročitati na stranama 2 i 3 četvrtog broja mesečnog lista “Glasnik” i na zvaničnoj web stranici Akcionarskog društva “Tržnica”, na linku:

http://www.subotickatrznica.rs/docs/Oglas%20za%20javno%20nadmetanje_licitaciju_10-2019.pdf