Radio aparati u retro dizajnu

U bogatoj ponudi Robne pijace „Mali Bajmok“ mogu se naći i savremeni radio aparati u retro dizajnu. Izbor modela je velik, cena im je od 1.500 do 3.000 dinara, u zavisnosi od izgleda i veličine. Svi imaju priključak na USB i BLUE TOTH, a rade na struju i baterije.