Nova licitacija 23. juna

Naredno javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prstore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica” održaće se 23. juna. Na trinaestoj licitaciji  naći će se 80 prodajnih prostora (74 robne tezga, 3 rashladne vitrine, 2  poslovna prostora ii 1 prodajni prostor sa 3 tezge i 3 m2 pijačnog prostora koji se izdaje u zakup kao celina) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”, Zelenoj pijaci “Aleksandrovo” i Zelenoj pijaci “Palić”.

Prodajni prostori koji su predmet javnog nadmetanja-licitacije 13-2020 će biti ponuđeni po početnoj ceni od 5.140,00 do 36.480,00 dinara za jedan mesec zakupa. Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 13-2020 potpisuju se na period od 01.07. 2020. do 30.06.2021. godine.

Prijave za javno nadmetanje-licitaciju 13-2020 se zaključuju 19.06.2020. godine u 12,00 časova.

Javno nadmetanje-licitacija 13-2020 će se održati dana 23.06.2020. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati u mesečnom listu “Glasnik”ili na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs/docs/Oglas%20za%20javno%20nadmetanje_licitaciju_13-2020.pdf