Uspešno završena još jedna licitacija

Na  trinaestom javnom nadmetanjua za slobodne prodajne prstore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”, koje je održano 23. juna, uspešno su izlicitirane 24 tezge na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” i jedan poslovni prostor  na Zelenoj pijaci “Aleksandrovo”. Na licitaciji je učestvovalo 16 preduzetnika i fizičkih lica, a većina prodajnih prostora izlicitirana je po početnoj ceni.

Izvod iz zapisnika  o javnom nadmetanju 13-2020 i Odluku direktora AD “Tržnica” o doeli prodajnih prostora koji su izlicitirani možete videti  na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/