Naredna licitacija 29. septembra

Na petnaestom javnom nadmetanju-licitaciji za slobodne prodajne prostore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”, naći će se 159 prodajnih prostora (155 robnih tezgi, 2 rashladne vitrine, 2  poslovna prostora) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”, Zelenoj pijaci “Aleksandrovo” i Zelenoj pijaci “Palić”.

Licitacija će se održati 29. septembra 2020. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Prodajni prostori koji su predmet javnog nadmetanja-licitacije 15-2020 će biti ponuđeni po početnoj ceni od 5.140,00 do 16.800,00 dinara za jedan mesec zakupa. Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 15-2020 potpisuju se na period od 01.10. 2020. do 30.09.2021. godine.

Prijave za javno nadmetanje-licitaciju 15-2020 se zaključuju 25.09.2020. godine u 12,00 časova.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/.