Prva licitacija u novoj godini 26. januara

Prvo ovogodišnje javno nadmetanje-licitacija za slobodne prodajne prostore na pijacama kojima upravlja Akcionarsko društvo “Tržnica”, održaće se 26. januara 2021. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica. Na licitaciji će se naći 318 prodajnih prostora (308 robnih tezgi, 3 boks tezge,  4 rashladne vitrine, 3 poslovna prostora) na Robnoj pijaci “Mali Bajmok”, Zelenoj pijaci “Aleksandrovo” i Zelenoj pijaci “Palić”.

Prodajni prostori koji su predmet javnog nadmetanja-licitacije 01-2021 će biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.120,00 do 19.960,00 dinara za jedan mesec zakupa. Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Prijave za licitaciju se zaključuju 22.01.2021. godine u 12,00 časova.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 01-2021 potpisuju se na period od 01.02. 2021. do 31.01.2022. godine.     

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/