Javno nadmetanje za slobodne prodajne prostore na Robnoj pijaci “Mali Bajmok“ i Zelenoj pijaci “Palić” 23. februara

Druga ovogodišnja licitacija za slobodne prodajne prostore na Robnoj pijaci “Mali Bajmok“ i Zelenoj pijaci “Palić” održaće se 23. februara 2023. godine, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica. Na javnom nadmetanju će se naći 64 prodajna prostora (61 robna tezga, 1 poslovni prostor na Zelenoj pijaci „Mali Bajmok“(lokal od 10m2), 1 boks tezga na Robnoj pijaci “Mali Bajmok“ i 1 rashladna vitrina na Zelenoj pijaci Palić).

Prodajni prostori koji su predmet ovog javnog nadmetanja će zainteresovanim zakupcima biti ponuđeni po početnoj ceni od 6.120,00 do 25.900,00 dinara za jedan mesec zakupa. Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene i uplaćuje se za svaku prijavu. Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Prijave za licitaciju počinju 13.02.2023.godine, a zaključuju se 21.02.2023. godine u 12:00 časova.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 02-2023 potpisuju se na period od 01.03.2023. do 29.02.2024. godine.    

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Robnoj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Kompletan oglas o javnom nadmetanju–licitaciji možete pročitati na zvaničnoj internet stranici Akcionarskog društva “Tržnica”na adresi http://www.subotickatrznica.rs/slobodni-prodajni-prostori/