OBAVEŠTENJE O PROMENI RAČUNA A.D. “TRŽNICA“ SUBOTICA

Obaveštavaju se korisnici usluga A.D. “TRŽNICA“ SUBOTICA da je došlo do promene broja tekućeg računa A.D. “TRŽNICA“ SUBOTICA, tako da je dosadašnji račun: 330-0000002000095-30 aktivan zaključno sa 28.04.2023. godine.

NOVI BROJ TEKUĆEG RAČUNA: 265-3300310033104-26 AKTIVAN JE OD 29.04.2023. godine

Sve uplate posle 28.04.2023. godine na stari račun A.D. “TRŽNICA“ SUBOTICA biće vraćene uplatiocu.